ساعت
اوقات شرعی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 811
 بازدید امروز : 18
 کل بازدید : 26510
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 0/5371
حلقه های علمی

حلقه های علمی:

هدف از تشکیل حلقه های علمی تسریع در جنبش نرم افزاری در دانشگاه ها ، کادر سازی در کشور در حوزه های مختلف ، کمک به دانشجویان در دانشگاه ها و اصلاح رابطه استاد و دانشجو است.

1-1- تعریف:

مجمعی است شامل حداقل یک عضو هیأت علمی بسیجی که فرهیخته و دارای مقبولیت باشد و تعدادی دانشجوی مقاطع مختلف تحصیلی که در راستای کمک به گسترش آموزش ، تولید و مدیریت علم وارتقاء بصیرت اعضاء با تأکید بر فرهنگ اسلامی و بسیجی  توسط بسیج اساتید دانشگاه و تحت حمایت  یکی از پژوهشکده های بسیج اساتید  تشکیل می گردد.

نکتهتعداد دانشجویان هر حلقه علمی حداقل ۴ نفر و حداکثر ۲۰ نفر می باشند.

2-1- موضوع فعالیت:

حلقه های علمی در موضوعات  ذیل  تشکیل می گردند .

الف - موضوعات ارائه شده توسط سازمان یا پژوهشکده های بسیج اساتید

ب - در یک موضوع  تخصصی ترجیحا  بین رشته ای و یا در زمینه فعالیت یک نهاد تحقیقاتی ، سازمان کشوری یا محلی  به پیشنهاد استاد و موافقت شورای حلقه های علمی دانشگاه

 

3-1- اهداف:

الف - تقویت و تعامل علمی و فکری در موضوعات تخصصی بین اساتید و دانشجویان در راستای تحقق جهاد علمی

ب - تقویت بنیه علمی و اعتقادی و پرورش مهارت های فردی و اجتماعی دانشجویان

پ - شناسایی و پرورش استعدادهای خلاق و هدایت نخبگان به سمت رفع نیازهای تخصصی

ت - استعدادیابی  و کمک به پرورش دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای کسب قابلیت های علمی و معرفتی بعنوان پژوهشگران و اعضای هیات علمی آینده دانشگاهها  و تامین مدیران آینده نظام

ث - ایجاد زمینه نقش آفرینی در ترویج علم و کمک به ارتقاء سطح آموزش علوم و فناوری در مراکز آموزشی

ج - فراهم نمودن بستر ارتقاء بصیرت و حقیقت جویی

چ - اصلاح رابطه دانشجو – استاد منطبق با اخلاق و آموزه های اسلامی

ح - جهت دهی پایان نامه های تحصیلی دانشجویان به سمت موضوعات کاربردی

خ - ایجاد زمینه خدمت به جامعه و ارتباط بیشتر با صنعت  از طریق شناخت و رفع نیازهای علم و فناوری

د - ایجاد زمینه خودباوری، مشارکت در ساختن کشور و امید به موفقیت

ذ - کسب مهارتهای لازم برای حضور در میدان آموزش با  اجرای سمینارهای علمی توسط دانشجویان تحت نظر اساتید در مراکز آموزشی

4-1- اصول وارزش ها:

الف - اصل ایثار، تلاش و پایبندی به فرهنگ بسیجی .

ب - اصل رعایت شئونات اخلاقی اسلامی .

پ - اصل داوطلبانه بودن عضویت وهمکاری .

ت - اصل مشارکت و مسئولیت پذیری .

ث - اصل آزادی بیان عقاید و نظرات .

ج - اصل عدالت، مساوات دربهره مندی از امکانات .

چ - اصل تمرین پیروی از رهبری ومدیریت حلقه­ها .

ح - اصل نظم و انضباط درکارها .

خ - اصل ساده زیستی، زهد، مولد بودن .

د - اصل پاسخگویی (به نیازها درقبال صرف منابع)

 

5-1- گروه های هدف:

1- دانشجویان، به ویژه دانشجویان بسیجی، دانشجویان نخبه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری

2- اساتید  دانشگاه

3- صاحب نظران، دبیران، مدیران صنعتی و  علاقمندان  موضوع تخصصی

4-  کارشناسان دانشگاه متناسب با زمینه تخصصی حلقه

 

6-1- ترکیب  یک حلقه علمی:

هر حلقه علمی دارای ترکیب زیر می باشد .

1- مسئول

2- اعضاء (دانشجویی، افتخاری)

3- دبیر (پشتیبان)

نکته ۱ : مسئول  حلقه علمی یک استاد فرهیخته بسیجی، عضو هیات علمی  و دارای مقبولیت  ترجیحا با مرتبه استاد یار به بالا می باشد که  با دعوت  مدیر حلقه های علمی دانشگاه  یک حلقه علمی در رشته تخصصی خود تشکیل می دهد .

نکته 2:  اعضای دانشجویی حلقه شامل  دانشجویان دانشگاه  بالاخص دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری  می باشند که علاقمندند در موضوع حلقه در جلسات  تخصصی برگزار شده توسط  استاد  و بازدید های علمی و برنامه های متنوع حلقه شرکت نمایند

نکته 3: اعضای افتخاری  حلقه شامل کارشناسان دانشگاه مرتبط با موضوع تخصصی حلقه ، صاحبنظران ، متخصصان صنعت و مسئولان سازمانها و دیگر افراد علاقمند می باشند که از طرف مسئول حلقه دعوت می شوند.

نکته 4:  دبیر حلقه ترجیحا یکی از اعضای بسیج دانشجویی عضو حلقه و در صورت عدم عضویت  یکی از اعضای جلسه  می باشد که توسط  مسئول حلقه  انتخاب می شود .

 

7-1- وظایف و اختیارات اعضا:

وظایف و اختیارات اعضای حلقه علمی به شرح ذیل می باشد .

1 – وظایف  و اختیارات مسئول حلقه :

الف - برنامه ریزی  محتوایی برای  جلسات حلقه علمی در هر ترم تحصیلی و سالانه

ب - تعیین زمان و مکان تشکیل جلسات  حلقه های علمی

پ - تشکیل جلسات حلقه علمی هر ترم حداقل ۲ بار (ترجیحاً هر دو هفته یک بار)

 ت - اداره جلسات بر اساس مشارکت جمعی همه اعضاء

ث - ایجاد انگیزه خدمت به کشور با کسب علم و فناوری

ج - ایجاد توانمندی در دانشجویان مستعد جهت ارائه سمینار های علمی نسبت به موضوع تخصصی در جلسه حلقه و در مراکز آموزشی

چ - همکاری جهت دعوت ازمسئولین  مرتبط متناسب با موضوع تخصصی جهت حضوردر جلسات حلقه علمی

ح - همکاری جهت مجالست با  علما دینی  جهت ارتقا بصیرت  و رفع ابهامات عقیدتی اعضا

خ - شناخت نیازهای کشور در موضوع تخصصی  و هدایت و تشویق اعضا به ارائه ایده های علمی  جهت رفع آن

د - همکاری  در برگزاری سمینار های  دانشجویان عضو حلقه علمی در  مراکز آموزشی

ذ - همکاری در برگزاری بازدیدهای علمی

ر - پیگیری  شرکت اعضا  در کنفرانس های علمی

ز - مشارکت در برگزاری کارگاه های علمی در سطح دانشگاه

ژ - ارایه گزارش جلسات حلقه علمی به  مدیر حلقه های علمی دانشگاه

س - پیشنهاد لغو عضویت عضو  و دلیل آن به مدیر حلقه های علمی

ش - نظارت بر درج اطلاعات جلسه در سیستم اطلاع رسانی سازمان بسیج اساتید پس از هر جلسه

ص - فعال نمودن اعضا جهت تولید محتوی برای سایت حلقه علمی در سیستم اطلاع رسانی بسیج اساتید

ض - ارائه پیشنهاد و انتقاد به منظور رفع نواقص و  ارتقا کیفیت برگزاری جلسات حلقه علمی

نکتهبه جهت اینکه کادرسازی (مدیریتی و فنی )  از اهداف مهم تشکیل حلقه های علمی می باشد،مسئول حلقه سعی نماید دانشجویان مستعد و خلاق ، بیشتر  جذب حلقه علمی  شوند .

2- وظایف  دبیر حلقه:

الف - دبیر حلقه  در هماهنگی امور و  برگزاری جلسات  با مسئول حلقه همکاری می نماید .

ب - دبیر حلقه  در نگارش صورت جلسات و انتشار آن در وب سایت سازمان بسیج اساتید پس از پایان هر جلسه همکاری می نماید .

 

3- وظایف  اعضای دانشجویی  حلقه:

الف - دانشجویان علاقمند می توانند به عنوان اعضای دانشجویی ، عضو یک یا چند حلقه علمی شوند.

ب - اعضای دانشجو در رعایت نظم  حضور در جلسات و مشارکت در فعالیت های حلقه همکاری می نمایند .

پ - دانشجویان در انجام فعالیت های محوله از طرف مسئول حلقه سعی و تلاش کافی انجام می دهند .

4-وظایف  اعضای افتخاری حلقه:

ت - پشتیبانی و حمایت از حلقه و اهداف آن

ث - سعی و تلاش جهت ارتباط بین حلقه و صنعت مرتبط

ج - ارائه تجربه ها ی ارزشمند  و مشاوره تخصصی به اعضای حلقه

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
تقویم